واحدهای صنعتی فعال کشور
اصناف استان فارس
اصناف استان سمنان
اصناف استان یزد
اصناف استان خراسان شمالی
اصناف استان سیستان و بلوچستان
اصناف استان قزوین
اصناف استان هرمزگان
ایران، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی ایران
استان کردستان ، کردستان ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی کردستان
استان همدان ، همدان ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی همدان
استان کرمان ، کرمان ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی کرمان
استان مرکزی ، اراک ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی اراک
استان کرمانشاه ، کرمانشاه ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی کرمانشاه
استان مازندران ، ساری ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی ساری
استان لرستان ، خرم آباد ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی خرم آباد
استان گلستان،گرگان ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی گرگان
استان قم ، قم ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی قم
استان گیلان ، رشت ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی رشت
استان قزوین ، قزوین ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی قزوین
استان یزد ، یزد ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی یزد
استان فارس ، شیراز ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی شیراز
استان چهارمحال بختیاری ، شهرکرد ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی شهرکرد
استان سیستان و بلوچستان ، زاهدان ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی زاهدان
استان سمنان ، سمنان ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی سمنان
استان زنجان ، زنجان ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی زنجان
استان هرمزگان ، بندر عباس ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی بندر عباس
استان کهگیلویه و بویر احمد ،یاسوج ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی یاسوج
استان خوزستان ، اهواز ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی اهواز
استان خراسان شمالی ، بجنورد ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی بجنورد
استان خراسان رضوی ، مشهد ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی مشهد
استان خراسان جنوبی ، بیرجند ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی بیرجند
استان تهران ، تهران ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی تهران
استان بوشهر ، بوشهر ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی بوشهر
استان ایلام ، ایلام ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی ایلام
استان البرز ، کرج ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی کرج
استان اصفهان ، اصفهان ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی اصفهان
استان اردبیل ، اردبیل ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی اردبیل
استان آذربایجان غربی ، ارومیه ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی ارومیه
استان آذربایجان شرقی ، تبریز ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره موبایل مدیران ، بانک اطلاعاتی تبریز